Croquis | norsk

Croquis_norsk_web

Croquis er betegnelsen på en tegnestil hvor et motiv skisseres på svært kort tid. Motivene er ofte barn eller dyr; i studiesammenheng er det gjerne snakk om aktmodeller, som etter et par minutter blir bedt om å skifte stilling. Slik tvinges tegneren til å ignorere alt overflødig, og konsentrere seg om de essentielle trekkene ved hver enkel positur.

Croquis er også tittelen på Gitte Broengs første boksingel for Flamme – en skisseaktig, fragmentarisk framstilling av en nordmann hun en gang kjente. Av forbiflyvende minnebilder forsøker Broeng å rekonstruere Gudmund, croquis-modellen. Det handler om språkproblemer, kjønnsforventninger og hukommelsens fundamentale upålitelighet.

——

Gitte Broeng (f. 1973) er en dansk poet, prosaforfatter og gjendikter. Hun debuterte med diktsamlinga Interiør i 2006, og har vært redaktør for litteraturtidsskriftet Den Blå Port i perioden 2008–2012.

——

Gudmunds nese var langt fra romersk. Heller liten og skandinavisk, men også en smule asiatisk. Nesen hadde muligens en knekk. Som bokseren fra Quirinal. Han fins på Museo Nazionale Romano i Roma. Og nesen hans er langt fra romersk. Kanskje fordi han var gresk. Bronseskulpturen stammer fra cirka 300 år før vår tidsregning. Jeg har lest et sted at det i Hellas levde en seiersrik olympisk bokser ved navn Damarchus. Han ble forvandlet til en ulv i ni år. Deretter ble ulven til ham igjen. Med nese i stedet for snute.

——

Flamme Forlag, Oslo
Fº151
Gitte Broeng: Croquis
Prosa, 24 sider
Oversatt av Trude Marstein
ISBN 978-82-8288-010-7
NOK 75 / € 9
2013