Bagsider

BAGSIDER

Tekst: Gitte Broeng

Design: Iben West

Billeder: Lars Kiel Bertelsen / Samlingen af Anonymt Fotografisk Materiale (SAFOM) 

Udkommer 1. februar 2021

*

Fra pressemeddelelsen:

Samlingen af Anonymt Fotografisk Materiale fejrer i år 25 års jubilæum og har i den anledning etableret et samarbejde med forfatteren Gitte Broeng (Frøken Klokken, Croquis, Planetbyen m.fl.). Hendes 30 tekster er skrevet med afsæt i 30 fotografiers forsider, altså de billeder, vi ikke ser, men som er til stede i kraft af teksternes stærke billeddannende effekt i kombination med bagsidernes diskrete spor. Hver tekst etablerer med afsæt i et konkret fotografi en ekfrastisk scene, hvorpå der udspiller sig en række replikker eller små kammerspil. Der er virkelig (som H.C. Andersen kaldte en af sine bøger) tale om en ’billedbog uden billeder.’ (…) Iben Wests design afbalancerer smukt bogens bagside-reproduktioner og teksterne, så de to elementer fremstår ligeværdige i både betydning og grafisk udtryk: Reproduktionerne gengiver nok noget fraværende, men de får også selvstændig æstetisk værdi, ligesom teksterne nok gengiver noget fraværende, men også får en selvstændig (og ofte humoristisk) litterær kvalitet.”

64 sider, Forlaget Ark. Vejl. pris 250 kr.