Pist Protta 91


FRA PRESSEMEDDELELSEN:

Pist Protta 91 er på gaden – igen!
Den Danske Pavillon i Griffenfeldsgade

Egentlig udkom Pist Protta 91 allerede for flere uger siden … hvor nye og gamle ’læsere’ lagde vejen forbi Den Danske Pavillon i Griffenfeldsgade for at se tidsskriftet folde sig rumligt ud. Galleriets indre overflader svarede til tidsskriftets papir, og bygningens facade var omslaget, mens overfladerne blev installeret med tekst og billeder som et tredimensionelt tidsskriftslayout.

Ud over redaktionen bidrog billedkunstnerne Yvette Brackman, Lasse Krog Møller, Maria Finn og E.B. Itso. Indholdet kredsede om forskydning af tid og sted, mellem sted og ikke-sted, mellem centrum og periferi, mellem Venedig og København.

Nu udkommer Pist Protta 91 imidlertid – igen – på papir! Og hvor eksperimentet først bestod i at lave et rumligt nummer af tidsskriftet, har det i næste fase bestået i at overføre rumligheden til papirets flade. Efter ferniseringen blev pavillonen affotograferet af fotograf Johan Rosenmunthe i samarbejde med redaktionen.

Alle fotografiske gengivelser i nærværende papirudgave af Pist Protta 91 stammer fra de fysiske udstillingsrum i LOKALE, inklusive kolofonen. Bidragene optræder i samme form som i det oprindelige rumlige layout. Intet er efterfølgende blevet føjet til eller typograferet.

Pist Protta 91 – Den Danske Pavillon i Griffenfeldsgade er dermed et nummer af tidsskriftet, der forskyder sig fra papirets flade til rummets tre dimensioner og tilbage igen. Pist Protta 91 viser bevægelsen.

Redaktion: Jesper Fabricius, Åse Eg Jørgensen, Jesper Rasmussen, Gitte Broeng (gæsteredaktør)

_ _

Pist Protta 91
Den Danske Pavillon i Griffenfeldsgade
Maj-juli 2022
Format: 21 x 24cm
52 sider
Tryk: Narayana Press
Foto: Johan Rosenmunthe

Udgivet med støtte fra: L.F. Foghts Fond, Statens Kunstfond – Tidsskriftstøtteudvalget
LOKALE er støttet af Statens Kunstfond