Fuga

Gitte Broeng
FUGA
september – 1. oktober 2017

Udstillingsstedet Spanien 19C, Aarhus

Fuga bestod af hørespillet Oliekrisen og en scenografi, hvis tegn og objekter mimede fænomener, der forbindes med hjem, fremmedgjort via små forskydninger. Oliekrisen blev afspillet som lydværk i udstillingen (loop 12 min. og 46 sek.). Inspireret af fugaens kompositionsteknik og udstillingsstedets robuste murstensarkitektur, som vækker mindelser om 1970’erne og den første store oliekrise, der satte ind i efteråret 1973. Udløst af den 5. arabisk-israelske krig ændrede oliekrisen hverdagen med ét. Forholdet mellem mikro- og makroplan blev åbenlyst og den altdominerende energikilde, oliens begrænsning. Bydeformen i sparekampagnerne genlød overalt. Folk skulle skrue ned for varmen og slukke lyset efter sig, bruge koldt vand, fuge sprækker til og isolere for at spare på olien. Bilfrie søndage og forbud mod butiksbelysning efter lukketid var nogle af de tiltag, som blev indført ved lov. I 1973 fødtes der 71.895 børn i Danmark. Gitte Broeng var et af dem, og i udstillingen på Spanien 19C undersøgte hun en krisetid, hun ikke selv har nogen klar erindring om. Et vindue for forandring, som kun kortvarigt stod åbent.

Læs mere om Oliekrisen

Installationsbillede, Fuga. Siddemøbel.
Installationsbillede, Fuga. Modificerede kampagner.
Installationsbillede, Fuga. Gardinfiltreret lys og nyrebregne på rosa opsats.
Installationsbillede, Fuga.